Erosie Corrosie in natte stoom

Koolstofstaal is over het algemeen niet goed bestand tegen erosie corrosie. De chemische samenstelling van het milieu, de stoom-waterverhouding, de lokale stromingssnelheid en de chemische samenstelling van C- staal zijn belangrijk.
Deeltjes ijzeroxiden in stoomwatercircuits kunnen problemen veroorzaken in zowel conventionele als kerncentrales. Dit gebeurt vrij vaak. Bijvoorbeeld corrosie in verdampers van conventionele ketels, corrosie in stoomgeneratoren en brandstofelementen in kernreactoren.

Gezien deze problemen wordt aanbevolen het ijzergehalte in stoomwatercircuits zo laag mogelijk te houden. Dit ijzer is afkomstig van erosie-corrosie, waarvan de belangrijkste bronnen zijn: waterafscheiders, natte stoompijpen, voorverwarmers en verdampers.

Het onderzoek bij KEMA richtte zich op de relatie tussen de chemische samenstelling van staal en erosiecorrosie weerstand. Dit verband is verwaarloosd in het verleden, omdat water chemie en snelheid werden beschouwd als de dominante factoren voor erosie corrosie.

Zie voor de resultaten van het onderzoek naar erosie corrosie in natte stoom de volgende publicaties:
65, 60, 47, 46, 45, 27, 21 en 17.

Erosie Corrosie in natte stoom » Corrosie Erosion corrosion wet steam
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5077
5083
5084
5085
5090
5091
5092
5093
5094