Dunwandig Polyester

Dunwandig Polyester

Een groot polyester beeld kan bij grote volumes behoorlijk heet worden bij het uitharden. Om een groot beeld te maken moet het dus dunwandig worden uitgevoerd. Daarvoor werd er een buiten- en een binnen-mal gemaakt, waarbij de binnen-mal goed in de buitenmal werd gecentreerd. De binnen-mal is aan een juk opgehangen. Het te gieten beeld en de binnen-mal werden in klei geboetseerd en biscuit gebakken op 980°C. In gebakken vorm is het minder kwetsbaar, maar wel poreuzer, hetgeen moeilijkheden kan geven bij het maken van de siliconenrubber mallen. De verschillende fasen worden getoond van boven naar onder.

De siliconenrubber mal

,

Berin met welp in klei gebakken op 950°C. Het beeld wordt in de toekomst nog geglazuurd. 

   

Eerst wordt de siliconenrubber mal gemaakt. Het beeld wordt in een kist gelegd op een bed van fijn zand met daarover folie. Op de folie is met klei de grondlaag gelegd. (14 okt 2010)., De naden tussen klei-bed en beeld gedicht. De lockers voor de siliconenmal plus  een afdichtingsgeul en een dijkje voor de siliconenrubber is aangebracht. (14 okt 2010).

   

Er is een laag dunne siliconenrubber gegoten tot aan het dijkje. (17 okt 2010). ,De spatelsiliconen is tot aan het dijkje aangebracht zodanig dat de gips-steunmal gemakkelijk lossend is. Het oppervlak van de siliconen is met zeep gladgestreken. De laag is ook bij de lockers dikker aangebracht (18 okt 2010). Hierop is de gipsen steunmal aangebracht.

Ontwerp voor de doorn voor het dunwandig gieten

   

De twee siliconenrubber deelmallen met de steunmallen. Het keramiek beeld is er uitgenomen en nu zijn de beide gipsmallen met daarin de rubber-mallen te zien. (24 okt 2010). , Het mallenplan is als volgt: De gips buitenmal (lichtblauw) met daarin de rubber mal (groen) wordt verticaal gezet. Daarin wordt de keramische doorn (rood) met daarop de rubber mal (groen) vrij van de buitenmal gehangen. Daarboven is een juk gemaakt om  de keramiek binnen-mal te centreren in de buitenmal. Opgelet moet worden dat de wand niet te dunwandig wordt. (26 okt 2010).

Testen van het systeem door een gieting met was.

   

De tussenruimte is volgegoten met giet-was. (28 okt 2010). ,

   

Na het stollen van de was kon de binnen-mal (keramiek en siliconen laag) eruit worden getrokken. (29 okt 2010). , Het wassen beeld is uit de mal genomen. De binnen-mal heeft nergens de buitenmal geraakt zodat er geen gaten in het polyester beeld zitten. Het gewicht is 2293 gram. Met een specifieke massa van 0.9 voor de was komt dit neer op 2.55 L poly-esther. De eerste witte giet-was was gemengd met bruine was. Vandaar de bruine kop van de berin. (29 okt 2010 ).

Dunwandig polyester gieten van het beeld

     

Het polyester is gegoten onder toeziend oog van de twee beren- de ene in keramiek en de ander in was. Op het oppervlak is folie gelegd ter voorkoming van verdamping van het styreen  waardoor de polyester niet voldoende zou uitharden. In de holle binnen-mal zijn kiezelstenen gedaan zodat de mal niet ging drijven. (30 okt 2010). ,  Het polyester beeld is uit de mal gehaald. Het moet nog worden schoongemaakt en hier en daar worden bijgewerkt. Het uithalen van de binnen-mal liep niet naar wens. Het keramiek moest worden stukgehakt.. Voortaan wordt de binnen-mal gemaakt in gegoten was. (31 okt 2010).

 

Dunwandig en mooi transparant.  Na ca 10 dagen is het beeld  gegloeid in een oven gedurende 7 uur op 50°C. Daarna werd het beeld gepoetst met auto-was om krasjes te verwijderen en nog eens 2 uur op 70°C gegloeid voor een betere uitharding van het polyester.