Engobe SE-06

De Engobes zijn Sinter-engobes, vandaar de afkorting SE. Door aan kleipoeder KL51 loodbisilicaat (10%) toe te voegen is een Sinter-engobe gemaakt. Aan de sinterengobe wordt wat oxide of pigment toegevoegd. Nummer 1210 bevat 5% zyrkoon oxide, vandaar de naam Zr.5. Nummer 1224 bevat 5% pigment M25152, vandaar de naam M25154.5. Wat minder bekende stoffen zijn: Rutiel (Ru) en Ilmeniet (Il).
De engobes zijn aangebracht op een BC gestookte rode klei tegel en daarna gedompeld in transparant glansglazuur MG134. Glasbrand op 1060 gr C.