Engobe SE-07

De Engobes zijn Sinter-engobes, vandaar de afkorting SE. Bij de meeste monsters is uitgegaan van de commerciele Sinterengobe MSE 740. Waarschijnlijk zit hier loodbisilicaat in. Door aan kleipoeder b.v. KL51, loodbisilicaat toe te voegen kan men zelf ook een Sinter-engobe maken.
De engobes zijn aangebracht op een BC gestookte rode klei tegel.
Aan de sinter-engobe wordt wat oxide of pigment toegevoegd. Nummer 1232 bevat 1% Cobalt oxide (aangegeven met Co.1). Nummer 1263 bevat 2% pigment M25054 (aangegeven met M25054.2).
Wat minder bekende stoffen zijn: Rutiel (Ru) en Ilmeniet (Il)