Bloemenweide

Ik heb enkele van mijn perken groter gemaakt door een deel van het gras weg te halen en het oppervlak gedurende 3 weken te schoffelen om de vreemde onkruiden te verwijderen.

Overzicht van de uitgebreide perken aan de zijkant en de achterzijde van de tuin.

Omdat de perken achter in de tuin vaak im de schaduw liggen had ik aanvankelijk voor 2 grasmengsels van de firma Cruydthoeck gekozen. Het eerste mengsel is O1, geschikt voor onderbegroeiing in bosranden en onder de appelboom. Het tweede mengsel is M5, hetgeen iets meer zon nodig heeft.

Maar op advies van de firma CruydtHoeck werd het schema anders.

Onder de appelboom het mengsel M5 omdat in het mengsel lage bloemen zitten.
Onder de beuk komt een samengesteld mengsel O1 met toegevoegd Stijf Havikskruid, Wilgenroosje, Echte guldenroede en Middelste teunisbloem.
In de border achter in de tuin zaai ik het bloemenmengsel G1 met wat O1.

In september 2019 wordt gezaaid en volgend jaar hoop ik dan een zee van bloemen te hebben, een stuk minder werk en veel bijen en vogels die met mij van de bloemen gaan genieten.

Ik zaaide de volgende bloemenmengsels

C1 eetbare bloemen. In het atelier perk.

O1 Voor onderbegroeiing Onder de beuk

G1 Voor algemene toepassing In achterperk zuid.

M5 Voor wat lagere bloemen Onder de appelboom.

Om de foto’s van de bloemen te zien, gebruik dan het foto zoek systeem door op C1, O1 , G1 of M5 te zoeken.

Tuin »Bloemenweide »Tuin Weide bloemen
6676
6677
6678
6679
6680
6685
4957
4958
4959
6687
4941
4942
4963
4964
6078
4946
6689
6690
5387
4948
6692
6693
5384
6695
4991
5365
4992
4994
4975
4977
5382
4998
5368
5369
5378
4999
5000
5376
5001
5002
5003
5004
5005
5358
5006
5007
5383
5008
5009
5010