Heat Flux Corrosie

Heat flux corrosie is over het algemeen het gevolg van een aantal ongunstige factoren, zoals te hoge warmtebelasting, te laag massatransport of een te hoge stoomfractie in de pijpen, aanwezigheid van afzettingen op de pijpoppervlakken en onvoldoende waterkwaliteit. De invloed van bepaalde onzuiverheden in het ketelwater op corrosie kan goed worden bestudeerd met experimenten in autoclaven.

Om de verschillende dynamische factoren in het corrosie onderzoek te onderzoeken had KEMA een experimentele ketelinstallatie gebouwd. In de testpijpen kon warmtebelasting, de tweefasenstroom van het waterstoommengsel en de samenstelling van het doorstromende water worden ingesteld.

Zie voor de resultaten op Heat Flux Corrosie papers nr: 11 en 61

Heat flux corrosion
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5115
5133
5134
5116
5117
5118
5119