Bouw van de Piraat zeilboot.

Bouw van de Piraat zeilboot. » Hout Piraat zeilbootje
2002-01 Bouw Piraat.gif
A1 tek4stevenspantbodem.jpg
B eb stootrand4.jpg
B1 ea stootrand3.jpg
B3 ec stootrand1.jpg
B4 ed stootrand2.jpg
B5 ee stootrand5.jpg
B6 ef stootrand6.jpg
C ia masttof3.jpg
C1 ib masttoften4.jpg
C2 gb masttof2.jpg
C2 gb masttof2.jpg
C3 ga masttof1.jpg
C3 gc mast1.jpg
C3 gc mast1.jpg
D ha bodemkamer1.jpg
D1 hb bodemkamer2.jpg
E ja passenbodem.jpg
E1 jb bodem1.jpg
E2 ka laklaag1.jpg
E3 kb laklaag2.jpg
F la montagebodem.jpg
F1 ma laklaag3.jpg
F2 mb laklaag4.jpg
G na bodemproppen.jpg
G1 oa 1 ste 3a laklaag.jpg
G2 ob bodem 2a.jpg
G2 pc bodem 1a B.jpg
G3 pa voor 1 ste 4a laklaag.jpg
H pd bodem 5a B.jpg
H1 pb voorbereiding 16a 24 juli 2002.jpg
H2 pd voorbereiding 15a 24 juli 2002.jpg
H3 pe steven10a zeil B.jpg
H4 pf steven14a zeil B.jpg
H5 qc voorbereiding 9a 24 juli 2002.jpg
H5a pc piraat 14a kar huis B.jpg
pa piraat 13a kar huis.jpg
pb piraat 12a huis.jpg